GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NV
NV GROUP JOINT STOCK COMPANY (NV GROUP ., JSC)
Mã số: 0107286496
Trụ sở chính tại: Số 53 C1, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.998.9986 – Fax: 0243.366.9986
Website: www.nvgroup.com.vn

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN NV

141020212378400x200 (1)
14102021231347400x200 (3)

THƯ VIỆN ẢNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NV

Địa Chỉ: Số 53 C1, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.998.9986 

Email: info@nvgroup.com.vn – website: www.nvgroup.com.vn