THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần tập đoàn NV (NV Group)

Địa Chỉ: Số 53 C1, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0084.243.9989.986

Email: info@nvgroup.com.vn

website: www.nvgroup.com.vn

GỬI THƯ