a-1657414347618228440508

z3921895892254_03ba58cc2ee5edb3daeef64c0defcd6d

z3921895809086_a1e58234a37bd2c181eb63e770bfe021

z3921895734914_8a505e8dd30e8088f8f610912e0fc6a3

z3921895617846_69c165fe30126abb45261e0ea9571a6d

z3921895566746_ee3b34ea4de95a167a5787a74e97daaa

z3921895470804_def5c7b8dc580c81a2ea55a8c4056129

6F212804-E222-4EFC-BE16-4328D49F6F4B

3E03A74D-54DE-4024-BA6A-ACEF03EA66FD

Lễ Viếng Cố Thủ Tướng Shinzo Abe tại Việt Nam (11/07/2022)
Go to Top