Ảnh Chụp Kỉ Niệm TTS và Giáo Viên

Tiết Mục Văn Nghệ của TTS

PGĐ Nguyễn Năng Chiến và Giáo Viên tại TTĐT

TTS tham gia trả lời câu hỏi trong cuộc thi

Cổ vũ của các TTS

Tiết mục văn nghệ TTS

Tiết mục văn nghệ của TTS

PGĐ Nguyễn Năng Chiến phát biểu khai mạc

Cuộc Thi Hùng Biện và Tìm Hiểu Văn Hóa Nhật Bản (11/11/2022)
Go to Top